wróć

Nasza kadra

"Ludzka kreatywność jest największym zasobem."
Richard Florida
Posiadamy własne grono rzeczoznawców, ekspertów, ekonomistów i analityków finansowych. Korzystamy z usług specjalistów i wieloletnich praktyków z dziedziny ekonomii i wyceny. Na stałe współpracujemy z kancelariami prawnymi oraz kancelariami biegłych rewidentów.
Nasze zaplecze kadrowe stanowią:
 • Rzeczoznawcy majątkowi;
 • Rzeczoznawca majątkowy z tytułem REV - świadectwo uznania zawodowego (recognised european valuer);
 • Rzeczoznawcy i eksperci ds. wyceny maszyn i urządzeń;
 • Ekonomiści posiadający praktykę w wycenie przedsiębiorstw;
 • Doradcy rynku nieruchomości;
 • Biegli sądowi z zakresu szacowania nieruchomości;
 • Eksperci budowlani, kosztorysanci;
 • Eksperci i doradcy finansowi;
 • Specjaliści ds. wyceny przedsiębiorstw;
 • Specjaliści ds. wyceny aparatury i urządzeń medycznych;
 • Pośrednicy w obrocie nieruchomościami.
Rzeczoznawcy majątkowi posiadają przygotowanie zawodowe niezbędne do wykonywania wycen zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rzeczoznawcy Majątkowi posiadają uprawnienia państwowe nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz są członkami Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach. Rzeczoznawcy majątkowi posiadają polisy OC z tytułu wykonywanego zawodu, stale uczestniczą w kursach i szkoleniach dokształcających.
Współpracownicy posiadają Poświadczenia Bezpieczeństwa Osobowego, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95).
Dzięki licznemu zespołowi i bogatemu doświadczeniu jesteśmy w stanie wykonać powierzone nam zadania nawet w bardzo napiętych terminach czasowych, bez uszczerbku na jakości wykonywanych prac. Służymy również doradztwem i konsultacjami w ramach realizowanych projektów. Istotnym jest fakt, że nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju.