wróć

Obsługa rynku nieruchomości

Faktem jest, iż wycena nieruchomości oraz środków trwałych pozwala na określenie realnej wartości przedsiębiorstwa dla dowolnych potrzeb, zarówno związanych, jak i nie związanych ze zmianami w strukturze własnościowej firm. Business Management Consulting sp. z o.o. może oszacować wartości niematerialne, prawne, nieruchomość, środki trwałe dla potrzeb fuzji, przejęć, transakcji kupna i sprzedaży, podziału, czy opodatkowania. Wycena maszyn, linii produkcyjnych, nieruchomości stanowiących majątek przedsiębiorstwa może być także zabezpieczeniem dla kredytu bankowego. Podstawą świadczonych usług jest doświadczenie oraz najwyższa dbałość o interesy naszych kontrahentów co pozwala nam stale zwiększać zakres swojej pomocy oraz liczbę stałych Klientów.


Rzetelnie określamy wartość nieruchomości, maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych, strat, szkód w uprawach, ale także zapewniamy kompleksowe analizy rynku nieruchomości, czy też świadczymy usługi pozwalające określić opłacalność planowanej inwestycji.


 • Wykonujemy wyceny:
  • Nieruchomości:
   • gruntowych niezabudowanych i zabudowanych,
   • gruntów rolnych, leśnych i budowlanych,
   • lokalowych i budynkowych,
   • nieruchomości przemysłowych i komunalnych,
  • Środków trwałych w tym maszyn i urządzeń, linii produkcyjnych i technologicznych;
  • Wartości niematerialnych i prawnych;
  • Strat spowodowanych szkodami górniczymi;
  • Służebności w tym służebności przesyłu;
  • Szkód w uprawach rolnych i leśnych;
  • Wartości stawek czynszów dzierżawnych;
  • Analizy rynku nieruchomości;
  • Zakładanie książek obiektów budowlanych wraz z przeglądami okresowymi;
  • Studium opłacalności inwestycji np. budowy, remontu, zmiany sposobu użytkowania obiektów.
Wyceny które wykonujemy sporządzane są dla celów:
 • Związanych ze zmianami w strukturze własnościowej:
  • kupno – sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego części np. zakładu, oddziału, oddziału itp.,
  • wyłączenie, przyłączenie udziałowców ze spółki,
  • przyjęcie nowych udziałowców do spółki,
  • wniesienie przedsiębiorstwa lub jego części jako aportu do kapitału zakładowego do spółki,
  • fuzja z innymi przedsiębiorstwami,
  • podział przedsiębiorstwa,
  • przekazanie, zwrot przedsiębiorstwa lub jego części w ramach umowy dzierżawy,
  • likwidacja przedsiębiorstwa,
  • analiza w zakresie zmian strukturalnych,
  • przekształcenie przedsiębiorstwa, wniesienie mienia jako aportu do spółki i określenie wartości kapitałów udziałowców w przedsiębiorstwie,
 • Nie związanych ze zmianami w strukturze własnościowej a wynikające z prowadzonej działalności:
  • określenie wartości udziałów/akcji (cen emisyjnych przy ofercie publicznej),
  • dostosowanie sprawozdań finansowych do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR)
  • aktualizacja wartości bilansowej aktywów,
  • podwyższenie kapitału zakładowego,
  • zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy (hipoteka, zastaw),
  • ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa,
  • transfer praw do nieruchomości (kupno-sprzedaż, dzierżawa, inna forma użytkowania praw do nieruchomości),
  • obliczenie odszkodowania w przypadku wywłaszczeń i powstania szkód,
  • opodatkowanie lub ustalenie innych opłat uzależnionych od wartości nieruchomości (podatek od spadków i darowizn, umowa o podział majątku, podatek od nieruchomości),
  • doradztwo inwestycyjne,
  • wynikające z Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.