wróć

Branża chemiczna

Nasze usługi świadczyliśmy dla
 • Zakładów Chemicznych DWORY SA w Oświęcimiu (obecnie Synthos SA). Jako jedna z pierwszych firm w 2005 roku wykonaliśmy wycenę wartości godziwej rzeczowych składników majątku trwałego (zgodnie z przepisami MSSF 1).
 • Zakładów Chemicznych POLICE SA w Policach. W I kwartale 2009 roku zrealizowaliśmy wycenę:
  • nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami Elektrociepłowni I i Elektrociepłowni II,
  • ruchomości zlokalizowanych na obszarze Zakładów Azotowych Police SA,
  • terenów niezabudowanych przewidzianych pod elektrownie wiatrowe.
  Z Zakładami Chemicznymi POLICE SA mamy podpisaną długookresową umowę współpracy w zakresie wyceny wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych.
 • Spółki Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki "Energopomiar" Sp. z o.o. W trakcie naszej wieloletniej współpracy, jako wykonawca zrealizowaliśmy prace w zakresie:
  • inwentaryzacji /spis z natury/ oraz wyceny rzeczowego majątku trwałego Spółki Soda Polska CIECH Sp. z o. o. składających się na Elektrociepłownie Inowrocław – Mątwy i Elektrociepłownie Janikowo. Łącznie wyceniliśmy około 1400 środków trwałych. Prace zostały zrealizowane dla celów zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
  • inwentaryzacji /spis z natury/ oraz wyceny wskazanego rzeczowego majątku trwałego Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie Koźlu. Prace zostały zrealizowane dla celów zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy.
 • Zakładów Chemicznych Hajduki SA Chorzowie;
 • P.P.H.U. Chemoservis-Dwory Sp. z o. o. w Oświęcimiu;
 • Zach-Ciech Sp. z o. o. w Chorzowie;
 • Kemipol Sp. z o. o. z siedzibą w Policach;