wróć

Branża energetyczna

Nasze usługi świadczyliśmy dla
 • Grupa Kapitałowa TAURON SA. W II kwartale 2008 r. w konsorcjum z Zakładami Pomiarowo - Badawczymi Energetyki "Energopomiar" Sp. z o.o. na potrzeby skonsolidowanego sprawozdania finansowego wykonaliśmy wycenę wartości godziwej aktywów podmiotów z branży energetycznej:
  • Elektrociepłownia Tychy SA w Tychach
  • Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. w Katowicach
  • Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
  • Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o. w Jaworznie
 • Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki "Energopomiar" Sp. z o.o. W trakcie naszej wieloletniej współpracy, jako wykonawca zrealizowaliśmy prace w zakresie wyceny:
  • Polskiego Koncernu Energetycznego SA Elektrownia Łagisza
  • PGE Elektrociepłowni Kielce SA
  • Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma Sp. z o.o. w Bielsku- Białej
 • Elektrociepłownia Białystok SA,
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej ENWOS Sp. z o.o. w Chełmku
 • Zakłady Chemiczne Police SA,
 • Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Mielcu, SSE EURO PARK MIELEC.
 • Elektrociepłownia Tychy SA