wróć

Branża górnicza

Nasze usługi świadczyliśmy dla
 • Katowicki Holding Węglowy S.A. W IV kwartale 2008 roku jako wykonawca Spółki RAFIN wykonywaliśmy dla celów skonsolidowanego sprawozdania finansowego wycenę wartości godziwej wskazanego majątku trwałego zakładów i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KHW S.A. Zakres opracowań obejmował wycenę majątku w tym: nieruchomości, ruchomości, wartości niematerialne i prawne stanowiące własność:
  • KWK Wujek, KWK Staszic, KWK Wesoła, KWK Murcki, KWK Mysłowice-Wesoła, KWK Wieczorek, KWK Śląsk, Biura Zarządu,
  • 9 Spółek Mieszkaniowych w tym: SM Wujek Sp. z o.o., SM Murcki Sp. z o.o., SM Wieczorek Sp. z o.o., SM Mysłowice Sp. z o.o., SM Wesoła Sp. z o.o., SM Kleofas, Sp. z o.o.,
  • SM Śląsk Sp. z o.o., SM Staszic Sp. z o.o., SM Kazimierz Juliusz,
  • Spółki „Holtur” w Kołobrzegu,
  • Spółki „Dom Wczasowy Anna Maria” w Zakopanym,
  • Spółki Katowicki Węgiel Sp. z o.o.,
  • Spółki ZEC SA w Katowicach.
  Również na zlecenie KHW SA w 2009 r. wykonaliśmy wycenę wyrobisk górniczych zlokalizowanych na Zakładach Górniczych KHW S.A.
 • Kompania Węglowa SA,
 • Jastrzębska Spółka Węglowa SA z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju,
 • Przedsiębiorstwo Robót Górniczych SA w Gliwicach,
 • Carbo-Koncentrat SA,
 • Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO SA w Inowrocławiu