wróć

Wycena firmy metodą porównawczą

Zarówno w pierwszych, jak i wtórnych ofertach publicznych, bezpośredniej sprzedaży od inwestora strategicznego, jak i przy fuzjach bądź przejęciach przedsiębiorstwa - wyceny firmy dokonuje się metodą porównawczą. Istotą dla niej jest możliwość określenia wartości wskaźników innych, podobnych podmiotów i na tej podstawie przeprowadzenie rzetelnej oceny spółki. Istotne jest, by dokonanie wskaźników oraz ocena ich wartości dotyczyła podmiotów z tej samej branży.

Metoda porównawcza sprawdza się również w sytuacjach, kiedy rzeczoznawca może się odnieść do ostatniej przeprowadzanej w branży transakcji. Staje się ona wówczas punktem odniesienia dla dalszych analiz.

Zadaniem naszych pracowników w przypadku wyceny firmy metodą porównawczą jest przede wszystkim odnalezienie wspólnych dla dwóch podmiotów z tej samej branży (w tym wycenianej spółki) wskaźników rynkowych. Do najczęściej wykorzystywanych wskaźników należą:

  • wskaźnik ceny do zysku (P/A);
  • wskaźnik ceny do wartości (P/BV);
  • wskaźnik ceny do zysku operacyjnego z uwzględnieniem amortyzacji (P/EBITDA).