wróć

Wycena maszyn

Jako doświadczeni specjaliści jesteśmy w stanie podejmować się nie tylko wieloaspektowych działań skupionych na ocenie wartości rynkowej poszczególnych nieruchomości, czy też znaków towarowych. Uwzględniamy także konieczność przeprowadzenia wyceny maszyn. Warto więc zadać sobie pytania: kiedy może zrodzić się konieczność dokonania takiej analizy? Na co należy zwrócić szczególną uwagę? Jaką metodą się posłużyć oraz jak zakończyć przeprowadzoną ocenę?

Kiedy dokonać wyceny maszyn?

Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w jednej z najbardziej powszechnych definicji. Mówi ona o wartości rynkowej środków trwałych, czyli konkretnej kwocie, którą potencjalny kupujący powinien uiścić nabywając je od sprzedającego. Z usługi wyceny maszyn powinny więc skorzystać wszystkie osoby, które są ich właścicielami oraz w najbliższym czasie:

 • zmuszone zostają (przez różne okoliczności) do sprzedaży środków trwałych w miejscu i stanie, w którym się one znajdują na stanie przedsiębiorstwa;
 • planują ocenić wartość materialną środków, które działają lub dopiero będą działać w danej lokalizacji;
 • pragną szybki sfinalizować sprzedaż przetargową i dzięki niej uzyskać dodatkowe środki.
 • To tylko niektóre, najczęściej pojawiające się okoliczności, stanowiące podłoże dla działań ukierunkowanych na ocenę wartości środków trwałych.

  2. Cele, czyli co jest istotne?

  Celem nadrzędnym jest oczywiście ocena wartości danego środka trwałego. Jednak w wielu sytuacjach jest to działanie pośrednie, u którego podstaw leży inna potrzeba. Mamy całkowitą świadomość, iż dokonywana przez nas wycena maszyn może służyć określeniu wartości:

  • standardowej danego środka (wówczas nasze działania bazują na treści Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości);
  • w celu ubiegania się o kredyt (w takich sytuacjach odnosimy się do zapisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe);
  • otrzymanego spadku (wyjaśnień dostarcza Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn).

  W zależności od Państwa dalszych działań oraz sposobu wykorzystania przeprowadzonych przez nas analiz – dobieramy najbardziej odpowiednią metodologię.

  3. Metodologia

  Jej właściwy dobór okazuje się niezwykle istotny dla ostatecznego rezultatu oraz tempa przeprowadzonych prac. Jako doświadczeni rzeczoznawczy sięgamy najczęściej narzędzia w nakresie podejścia kosztowego oraz podejścia porównawczego:

  • podejście porównawcze pozwala dokonać zestawienia i porównania wartości bieżącej z aktualną ceną środków trwałych zbliżonych do tych, które poddane są analizie;
  • podejście kosztowe jest najczęściej wykorzystywaną metodą – sprawdza się zarówno w trakcie przeprowadzenia wyceny maszyn w celach ubezpieczeniowych, jak i wielu innych sytuacjach.