wróć

Wycena spółki metodą dochodową

Zgodnie z ideą mówiącą o tym, iż przedsiębiorstwo jest dobrem bezpośrednio związanym z wartością finansową, czyli konkretnymi korzyściami, które ono generuje, jedną z podstawowych i bardzo często wykorzystywanych metod dokonania wyceny firmy jest metoda dochodowa.

Obecnie metoda ta cieszyć się opinią jednej z najskuteczniejszych – dlatego też rzeczoznawcy tak często po nią sięgają. Jej efektywność nie jest jednoznaczna z uniwersalnością. Należy bowiem pamiętać, iż poprzez swoją specyfikę metoda dochodowa sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wartość spółki można bezpośrednio powiązać z generowanymi oraz prognozowanymi przez przedsiębiorstwo zyskami. I chociaż metoda dochodowa skupia się na korzyściach inwestora, które zgodnie z przedstawionymi prognozami powinny, po zakupie przedsiębiorstwa, stać się jego udziałem, to jednak nie uwzględnia ona kosztów wygenerowania tychże zysków. Należy mieć na uwadze powyższy czynnik, gdyż jest on niezwykle znaczący dla dalszych, podejmowanych przez inwestora działań.